Czy glinka zielona obciąża nerki i przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych?

Glinka zielona w postaci zawiesiny wodnej przechodzi przez układ pokarmowy i wydalniczy. Główną rolę - czyli wchłanianie toksyn glinka spełnia w jelitach i to tam wykorzystywane są jej właściwości. Spożywanie glinki w zalecanych oraz nadmiernych ilościach nie może przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych, ponieważ kamienie tworzą się na zupełnie innych zasadach.

Częstym zjawiskiem występującym przy stosowaniu glinki zielonej jest zmniejszenie lub całkowity zanik kamieni nerkowych.

mmCache | m:0.57MB | t:0.0201s.
ut:15997