Czym jest glinka zielona?

Glinka CHUMA jest to produkt pochodzenia naturalnego, bogaty w składniki mineralne. Wydobywa się ją metoda odkrywkową z powłok gliny mineralnej położonych do 50 m pod ziemią. Głównym składnikiem występującym w glince zielonej jest krzem - występujący w skałach krzemionkowych, powstałych na skutek drewnienia roślin, głównie skrzypu w epoce paleozoiku. Glinka Chuma należy zatem do grupy glinek kambryjskich.

Glinka Zielona "Chuma"

mmCache SET | for 86400 sec. HTTP_STATUS: 200